Komputronik miał 0,64 mln zł straty netto w I poł. 2009 r., wobec zysku przed rokiem

Warszawa, 31.08.2009 (ISB) – Spółka Komputronik miała
0,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom
jednostki dominującej w I poł. 2009 roku wobec
2,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie
w poniedziałek.
Strata operacyjna
na poziomie (..)